Certifikát

 

 

Školení

- Montážním firmám zajišťujeme, bezplatné zaškolení montáže krytiny EUREKO DDS II

Dřevěné mosty

- Oprava dřevěných mostů v okolí hradu Pernštejn, realizovaná v letech 2007-2009 (odkaz)

 Práce na střeše
Jak postupovat při opravě krytiny

Prvním krokem při plánování opravy nebo úplné výměny krytiny by mělo být seznámení se s tradiční architekturou domu v  jeho místě. Pro majitele památkově chráněných objektů to vyplývá dokonce ze zákona.

Základní informace o krytině je možné získat z archivů nebo ze starých vyobrazení. U budov postavených před a v 19. století je těžší určit původní krytinu a proto je dobré poradit se s odborníky.

Dále určíme rozsah rekonstrukce. Ten určíme ze třech možností: 1) opravíme dobře dochovanou krytinu, 2) vyměníme celou krytinu a dodržíme původní druh, typ, barvu, velikost a způsob kladení krytiny, nebo 3) vyměníme celou krytinu za jinou, s jiným druhem, typem a barvou.

Po finanční stránce je nejlevnější částečná oprava krytiny, která je i nejvhodnější z hlediska uchování estetické hodnoty stavby.

Dodatečná montáž sněhových zachytávačů v krytině EUREKO DDS II